Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Børn med særlige behov

Fokus på fællesskabet

Hvis dit barn har særlige behov, tilbyder vi forskelle muligheder for at hjælpe dit barn bedst muligt gennem skolegangen. Som udgangspunkt med den fornødne støtte i skolens almindelige undervisning og aktiviteter. Ved at gå i en almen skoleklasse frem for et specialklassetilbud, kan det nemlig smitte positivt af på sociale og faglige kompetencer og trivsel både hos dit barn og for de øvrige elever i klassen. Man lærer og udfordres af hinandens forskelligheder både fagligt, socialt og personligt i et inkluderende og rummeligt miljø. På den måde opstår relationer og kammeratskaber på tværs af elevernes forskellige interesser, evner og behov.

Nogle børn har helt særlige behov, der kræver, at barnet har hele eller dele af sin skolegang i et andet miljø, end hvad Sindal Skolecenter kan tilbyde. Disse børn har mulighed for at have sin skolegang i et specialundervisningstilbud.

I specialklasserne og på specialskolerne arbejder vi også inkluderende og støtter børnene i at være en del af nære læringsfællesskaber - altid med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og forudsætninger og med sigte på at øge børnenes læring og trivsel.

Specialundervisningstilbuddene er blandt andet kendetegnet ved færre børn i klassen, en fokuseret specialpædagogisk indsats, der er tilpasset børnegruppens udfordringer og behov samt et øget forældresamarbejde.

Læs mere om Hjørring kommunes tilbud til børn med helt særlige behov på https://hjoerringskolen.aula.dk/vores-skole/hjoerringskolen