Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål for Sindal Skolecenter skolefritidsordninger

I Sindal Skolecenter arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

SFO’erne medvirker sammen med skolens undervisningsdel til en fortsat udvikling af en folkeskole, der aktivt søger at fremme det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse ud fra perspektivet på barnets hele skoleliv.

SFO’erne og skolen samarbejder om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene. SFO’en og skolen samarbejder med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole – særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer.

I SFO’en foregår der både voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. Der lægges vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen.

Overordnede fælles temaer for Sindal Skolecenter

Sprog og kommunikation

Sundhed, krop og bevægelse

Barnets alsidige, personlige og sociale udvikling

Udeliv

Kreative og musiske udtryksformer